Czym są kontrakty futures na Bitcoin?

Aktualizacja: 14 sty 2019Co to jest kontrakt futures?


Kontrakt futures to umowa kupna lub sprzedaży aktywa w przyszłości po cenie określonej dziś. Po zawarciu umowy strony są zobowiązane do spełnienia warunków, niezależnie od ceny rynkowej w dniu wygaśnięcia kontraktów futures.


W transakcjach futures możesz otwierać długie i krótkie pozycje. W pierwszym przypadku przedsiębiorca zgadza się na zakup aktywa po określonej cenie w przyszłości, w drugim - na sprzedaż aktywa bazowego w dniu wygaśnięcia umowy.


Po co są potrzebne kontrakty futures?


Kontrakty futures należą do grupy instrumentów pochodnych. Instrumenty pochodne, z kolei, wykorzystywane są przede wszystkim do spekulacji. Trader może otwierać zarówno długie, jak i krótkie pozycje, wykorzystując efekt dźwigni finansowej. Dźwignia finansowa (albo lewar) oznacza wysoką wydajność transakcji, a także zwiększone ryzyko.


Jednak, pierwotnie, kontrakty terminowe były projektowane jako narzędzie zabezpieczające przed ryzykiem cenowym. Na przykład, głównym ryzykiem dla górników Bitcoina - jest spadek ceny kryptowaluty do poziomu, przy którym jej wydobycie staje się nieopłacalne, to znaczy koszt energii elektrycznej przewyższa dochód z wydobytych monet. Aby zabezpieczyć swój biznes, górnik może sprzedawać kontrakty terminowe na liczbę dostępnych Bitcoinów. Jeśli kurs kryptowaluty spadnie, wówczas kontrakty futures będą dawały możliwość wyrównania strat.


Jakie są rodzaje kontraktów futures?


Kontrakty futures są "z dostawą" (następuje fizyczna dostawa towaru) i "bez dostawy" (fizyczna dostawa towaru nie następuje). Kontrakty futures "z dostawą" zakładają, że w dniu wygaśnięcia umowy kupujący musi dokonać zakupu, a sprzedawca musi sprzedać instrument bazowy w wysokości określonej w specyfikacji kontraktu.


Kontrakty terminowe "bez dostawy" nie wiążą się z dostarczeniem aktywów bazowych, lecz wyłącznie z rozrachunkiem pieniężnym w wysokości różnicy między ceną kontraktu a wartością aktywa bazowego w dniu rozliczenia. Takie instrumenty są również wykorzystywane głównie do celów spekulacyjnych i do zabezpieczania ryzyka cenowego.


Co to jest specyfikacja futuresa?


Jest to zatwierdzony giełdą dokument, w którym znajdują się wszystkie warunki kontraktu włączając:


  1. Nazwę kontraktu;

  2. Skrót rynkowy kontraktu albo ticker (np. XBT (dla Bitcoina) – na giełdzie CBOE albo BTC – na CME)

  3. Opis i rozmiar kontraktu (np. dla CBOE jest to 1BTC, dla CME – 5BTC)

  4. Typ kontraktu (z dostawą fizyczną aktywa bazowego czy bez);

  5. Data wygaśnięcia kontraktu i t.d.


Co to jest wygaśnięcie kontraktu futures?


Wygaśnięcie kontraktu futures jest to data końca obracania/handlowania kontraktem na giełdzie. W dzień wygaśnięcia kontraktu następuje rozliczenie kontraktu: albo rozliczenie poprzez różnice w cenach (pomiędzy ceną kontraktu a aktualną ceną aktywa bazowego) albo poprzez fizyczne dostarczenie aktywa bazowego. Data wygaśnięcia kontraktu znajduje się w specyfikacji kontraktu.


Co to jest depozyt początkowy i minimalny?


Depozyt początkowy – jest to kwota pieniędzy która jest pobierana przez giełdę podczas otwarcia pozycji (długiej lub krótkiej) na kontrakt futures. Innymi słowy jest to kwota potrzebna dla otwarcia pozycji. Zazwyczaj jest to 2-10% od bieżącej ceny rynkowej aktywa bazowego.


W przypadku futuresów na Bitcoin, depozyt początkowy jest dużo wyższy niż w przypadku innych aktywów bazowych. Jest to związane z dużą zmiennością ceny Bitcoina. Tak na przykład w przypadku CME i CBOE depozyt wynosi ponad 40%. Depozyt początkowy jest pobierany od sprzedających i od kupujących i jest pewnego rodzaju zabezpieczeniem przed ryzykiem niewywiązania się z warunków kontraktu.


Depozyt minimalny – jest to kwota, która powinna być na rachunku tradera, żeby pozycja pozostawała otwarta. Kiedy kwota ta jest za mała dochodzi do margin-call - czyli wezwanie do zapłaty. Jeśli depozyt nie zostanie uzupełniony następuje automatyczne zamknięcie pozycji przez brokera, które powoduje realizację zysku lub straty tradera.


Dostęp do giełd CME i CBOE, zapewniają brokerzy (np. TD Ameritrade Interactive Brokers). Firmy te mogą ustalać swoje poziomy depozytów, które mogą być większe niż ustalane przez samą giełdę. Na przykład amerykański broker E-Trade ustalił depozyty dla futuresa na Bitcoin na poziomie 80%.


Gdzie można handlować futuresami na BTC?


Oprócz platform CME i CBOE (które znajdują się pod amerykańską jurysdykcją) – futuresy na Bitcoin są dostępne na takich platformach jak BitMEX, OKEx, Crypto Facilities. Główną cechą charakterystyczną tych giełd są mniej rygorystyczne wymogi procedury KYC (Know Your Customer). Zaletą takich platform jest to, że próg wejścia w transakcję nie jest aż tak wysoki, a zatem rynek kontraktów terminowych jest dostępny również dla mniejszych traderów. Platformy te umożliwiają również zawarcie transakcji z dosyć dużą dźwignią finansową (na Crypto Facilities, na przykład, można wejść w transakcję z 50-krotnym lewarem).


·Jak kontrakty terminowe na Bitcoin wpłyną na cenę Bitcoina i krypto-rynku?


Wielu uważa, że możliwość zawarcia dużych krótkich pozycji na Bitcoin (przy pomocy kontraktów terminowych) może wywoływać presję na cenę Bitcoina. Nie należy jednak przeceniać tego faktu. Top-manager amerykańskiej giełdy CME - Tim McCourt - uważa, że, na chwilę obecną, rynek futuresów na Bitcoin jest jeszcze zbyt mały, żeby mógł mieć aż tak znaczący wpływ na cenę Bitcoina. Dużo większy wpływ mają na nią drobni inwestorzy.


Zwiększyć popyt na Bitcoin, z kolei, może platforma Bakkt. Ponieważ ma zamiar ofiarować kontrakty futures na BTC z fizyczną dostawą Bitcoina.


Co by nie przyniosły za sobą kontrakty terminowe na Bitcoin, jedno jest pewne – integracja tradycyjnych rynków finansowych z rynkiem kryptowalut na pewno przyczyni się do masowego przyjęcia aktywów cyfrowych, co z kolei oznacza wzrost ich ceny w długim terminie.Serdecznie zapraszam do: komentowania artykułów,

zapisania się na naszą krypto-listę mailingową oraz

dołączenia do naszych dyskusji na Wykop i Forum.bitcoin.plCzytaj codziennie top krypto newsy, wiadomości, opracowania, artykuły z cryptoqueen.pl


187 wyświetlenia

Dołącz do naszych dyskusji na Wykop oraz Forum.bitcoin.pl

© 2018 - CryptoQueen.pl. All rights reserved.

Kontakt:  cryptoqueenpl@gmail.com