Koronakryzys - "najlepsze" przed nami

Aktualizacja: mar 31


Źródło: tradingview.com/u/filbfilb/


W ciągu ostatnich dni Bitcoinowi udało się odzyskać około 70% wartości utraconej podczas ostatniego krachu na rynkach światowych - podczas którego cena pierwszej kryptowaluty sięgnęła 3800 USD. Krypto trader znany w krypto świecie pod pseudonimem filbfilb komentuje obecną sytuację na rynku następująco:


Obecnie wiemy, że Bitcoin handluje się poniżej wszystkich kluczowych średnich kroczących i rocznego Pivot Point.


Pivot Points to są poziomy które określają kluczowe poziomy, na które może reagować cena. Działają one zazwyczaj jako wsparcie lub opór i mogą być punktami zwrotnymi dla ceny. Ta technika jest powszechnie stosowana przez traderów na całym świecie. Istnieje kilka metod określania dokładnych punktów. Więcej informacji na temat Pivot Points zawiera artykuł w serwisie comparic.pl

Żeby zrozumieć znaczenie aktualnej ceny, w jakiej znajduje się Bitcoin potrzebujemy mieć szerszy obraz.


Na wykresie Bitcoina widnieje obszar wysokiego wolumenu obrotów, który kończy się na 7 tys. USD. Tutaj również znajduje się silny poziom oporu. Jeśli zostanie przełamany, Bitcoin znajdzie się w potencjalnym biegu do 8 tys. USD, gdzie znajduje się bardzo silny poziom oporu, na który składają się następujące wskaźniki: - Roczny Pivot Point - Poziom zniesienia 61,8% ostatniej fali spadkowej, która zaczęła się w okolicach 12 lutego 2020 r - 200, 50, 100 - dniowa średnia krocząca - Kształtujący się krzyż śmierci (przecięcie się 50-dniowej i 200-dniowej średnich kroczących) - 20 tygodniowa średnia krocząca - Punkt wysokiego wolumenu obrotów

Najbardziej prawdopodobny scenariusz który obecnie rysuje się na rynku Bitcoina to wybicie się do 8 tys. USD, a następnie powrót do 7 tys. USD, gdzie poziom ten posłuży jako wsparcie dla trendu bocznego przez kilka tygodni.


Większy obraz makroekonomiczny


Sytuacja z którą obecnie ma do czynienia świat jest niewątpliwe precedensem. Wracając do początku roku, nikt nie mógłby przypuszczać, że Bitcoin z 7 tys. wzrośnie do 10 tys. USD, a następnie spadnie do 3,8 tys. USD, a świat będzie całkowicie zablokowany.

Niepewność gospodarcza, która tej sytuacji towarzyszy jest również precedensem. Główne indeksy spadły o około 35%. Następnie Fed (Bank Centralny Stanów Zjednoczonych) ogłosił „Nielimitowany Plan Skupu Obligacji Skarbu Państwa”, co jest równoznaczne z drukowaniem dolarów w nielimitowanych ilościach. Niestety za przykładem Fed'u poszły inne banki centralne. Kilka dni później zarówno indeksy amerykańskich giełd, jak i innych giełd światowych zaczęły rosnąć - mimo fatalnych danych dotyczących stopy bezrobocia w Stanach Zjednoczonych. Kilka dni później zarówno indeksy amerykańskich giełd, jak i innych giełd światowych zaczęły rosnąć - mimo fatalnych danych dotyczących stopy bezrobocia w Stanach Zjednoczonych. Świat stanął w obliczu takiego chaosu, którego jeszcze nie było.


Nie muszę po raz kolejny mówić o tym, w jaki sposób dodatkowa podaż pieniądza wywrze presję na wzrost inflacji i erozję bogactwa dla osób posiadających gotówkę.


Jest jeszcze jedna ciekawa kwestia, która nie jest, jak na razie, szeroko omawiana. Utrata płynności oraz straty poniesione przez firmy uderzą po budżetach wielu państw.

Oznacza to, że rządowe "drukarki pieniędzy" będą pracować nie tylko po to aby zapewnić „tymczasową” płynność przedsiębiorstwom, ale także po to by wypełnić lukę po stronie dochodów rządowych. Jedynym możliwym rezultatem jest szybki wzrost deficytu i zadłużenia budżetu państwa. Tak więc realistycznie patrząc jest to bardziej początek ogromnego kryzysu.


S&P500 i inne rynki w ostatnich dniach nieco się poprawiły. Ale myśląc logicznie - drukowanie pieniędzy w naturalny sposób sztucznie zawyża rynek akcji do pewnego stopnia po prostu z powodu dewaluacja dolara.


Poniżej jest przedstawiony wykres S&P500 skorygowany o podaż pieniądza w gospodarce. Wykres ten pokazuje, że w ujęciu realnym jesteśmy w połowie drogi do rzeczywistej utraty wartości indeksu, i powrotu do minimum z 2008 roku.Prównując obecną sytuację do sytuacji z 2008 roku można tylko powiedzieć, że wtedy nie było "wielkiego zamknięcia" całego świata. A system finansowy od tamtej pory tylko się pogorszył, aby po prostu wchłonąć taką sytuację.


Co dalej?

Dodatkowe przepływy pieniężne wpompowywane do sektora prywatnego, zmniejszone dochody podatkowe państw i nieznana długość problemu, podczas gdy stopy procentowe są już faktycznie zerowe, oznacza duże ryzyko dalszego pogorszenia koniunktury gospodarczej z bardzo realnym ryzykiem hiperinflacji. To są właśnie powody, dla których Bitcoin został stworzony. Wiemy, że Bitcoin jest mocno ograniczony i że ucieczka do tego typu aktywów będzie głównym nurtem. Jest to złożony temat, który można omawiać w nieskończoność, ale najważniejsze jest to, że jest to scenariusz, dla którego stworzono Bitcoin. Przychody z wydobycia Bitcoina wróciły do ​​bardziej zrównoważonego poziomu, co powinno pomóc w ochronie sieci. Podaż pieniądza na świecie rośnie i będzie rosła w niespotykanym dotąd tempie, a Bitcoin niedługo czeka halving. Wniosek nasuwa się tylko jeden:


trudno jest zobaczyć, w jaki sposób Bitcoin nie zyska na wartości nominalnej i realnej w nadchodzących latach

Czas pokaże


Źródło: filbfilb

539 wyświetlenia
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

© 2018 - CryptoQueen.pl. All rights reserved.

Kontakt:  cryptoqueenpl@gmail.com

Warszawa, Polska

Blog o Bitcoinie, biznesie i motywacji