Krypto poradnik: jak przewidzieć duże ruchy na rynku Bitcoina?
Ostatnie miesiące nie były łatwe dla Bitcoina. Jego cena wahała się znacząco. W ciągu kilku godzin cena Bitcoina spadła do 10-miesięcznych minimów by za chwilę gwałtownie się odbić.


Zmienność jest tym na co inwestorzy i traderzy patrzą obecnie ze szczególną uwagą. Jeden z analityków zauważył, że „duże wzrosty transferów na krypto giełdy”, zwiastują ekstremalne wahania cen Bitcoina.


„Wzrosty transferów na krypto giełdy okazały się dobrym wskaźnikiem zwiększonej zmienności, dlatego zachęcam do monitorowania kwot przenoszonych na krypto giełdy” - powiedział Philip Gradwell, główny ekonomista z nowojorskiej firmy Chainalysis.

Oto przykład


Od 9 marca - w ciągu ośmiu dni - na krypto giełdy wpłynęło 1,1 miliona Bitcoinów, osiągając poziom 319 000 Bitcoinów 13 marca (w porównaniu do średniej wynoszącej 52 000 Bitcoinów dziennie w okresie od początku roku do 9 marca). Właśnie te Bitcoiny były sprzedawane w okresie od 12 marca do 13 marca. Ta presja sprzedaży doprowadziła do spadku ceny. Za większość obrotów byli odpowiedzialni duzi inwestorzy. Ilość Bitcoin-transferów o wielkości od 10 do 1000 Bitcoinów stanowiły 70% ruchu na krypto giełdach.


Giełdy spotkały się z bezprecedensowym wzrostem liczby osób chcących sprzedać Bitcoiny, począwszy od 9 marca, ale maksimum został osiągnięty w dniach 12 marca i 13 marca. W dniach 12 marca i 13 marca na giełdy wpłynęło około 475,000 więcej Bitcoinów niż wynosiła średnia. Był to 9-krotny wzrost! Od tego czasu wpływy spadły do dwukrotności średniej.


Źródło: blog.chainalysis.com


Od 1 stycznia do 8 marca 2020 roku średnio na giełdy wpływało 52 000 Bitcoinów dziennie. Od 9 marca do 16 marca krypto giełdy otrzymały 1,1 miliona Bitcoinów w ciągu 8 dni, czyli 712 000 więcej niż średnio. Co ciekawe z tych 712 000 Bitcoinów, od 40 000 do 240 000 pozostaje na giełdach, co oznacza, że od 6 do 34% tego dodatkowego napływu Bitcoinów może być z łatwością ponownie sprzedana przez właścicieli. Pocieszający jest fakt, że większość nadmiaru Bitcoinów które otrzymały giełdy w ciągu tych 8 dni została sprzedana i sprzedaż ta wydaje się być zakończona.


Ciekawym jest fakt, że aktywność handlowa była stosunkowo skoncentrowana, ponieważ zaledwie siedem krypto giełd otrzymało prawie dwie trzecie Bitcoinów. Według Kaiko (wiodący dostawca krypto danych dla klientów instytucjonalnych), przed 9 marca na tych siedmiu giełdach codziennie handlowano 249 000 Bitcoinami we wszystkich parach handlowych. Od 9 marca ta średnia skoczyła do 790 000 Bitcoinów dziennie.


Wzrost obrotów na tych siedmiu giełdach był w dużej mierze równy ich zwiększonym wpływom, co sugeruje, że handel był napędzany głównie przez "nowe" Bitcoiny, a nie Bitcoiny, które były już utrzymywane na giełdach. Jednakże ta dodatkowa ilość stanowi niewielką część wszystkich dostępnych Bitcoinów, co sugeruje, że większość posiadaczy Bitcoinów jest zadowolona z samego trzymania pierwszej kryptowaluty. Warto dodać, że te dodatkowe 712 000 Bitcoinów, które wpłynęły do giełd, stanowi zaledwie 5% z 14,52 miliona dostępnych Bitcoinów (18,27 miliona wydobytych Bitcoinów minus 3,75 miliona utraconych). Na giełdach z kolei znajduje się około 4 milionów z tych 14,52 miliona Bitcoinów (dolna granica szacuje się na 2 miliony, a górna na 5,5 miliona). Z tego wynika, że co najmniej 9 milionów Bitcoinów (14.5 mln - 5.5 mln) czyli 67% wszystkich dostępnych Bitcoinów - nigdy nie „zmierzały do ​​wyjścia”.124 wyświetlenia
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

© 2018 - CryptoQueen.pl. All rights reserved.

Kontakt:  cryptoqueenpl@gmail.com

Warszawa, Polska

Blog o Bitcoinie, biznesie i motywacji