Luksemburg stworzył ramy prawne dla security tokenówW Luksemburgu stworzono ramy prawne dla tokenów, które są cyfrową reprezentacją papierów wartościowych. Nowe prawo zostało wprowadzone poprzez przyjęcie zmian do istniejącej już Ustawy z dnia 1 sierpnia 2001 r. o obrocie papierami wartościowymi. Zmiany dotyczące security tokenów - zostały przyjęte 14 lutego 2019.


Projekt ustawy o numerze 7363 ma na celu wyeliminowanie niepewności prawnej na rynku finansowym. W szczególności dokument określa zasady emisji papierów wartościowych przy użyciu technologii blockchain.


"Ustawa ma na celu wzbudzenie zaufania inwestorów i zwiększenie efektywności operacji papierami wartościowymi poprzez zmniejszenie liczby pośredników" - powiedzieli przedstawiciele Izby Deputowanych.

Zgodnie z dokumentem posiadacze tokenów wartościowych (ang. security tokens) mają takie same prawa jak posiadacze tradycyjnych papierów wartościowych.


Pomimo małej powierzchni, Luksemburg jest jednym z najbogatszych krajów w Europie o wysokim standardzie życia. Jest to duże centrum finansowe, w którym działa wiele funduszy inwestycyjnych i ponad 200 banków. Kraj ten jest uznawany za jedno z najlepszych miejsc dla prowadzenia ICO.

Dołącz do naszych dyskusji na Wykop oraz Forum.bitcoin.pl

© 2018 - CryptoQueen.pl. All rights reserved.

Kontakt:  cryptoqueenpl@gmail.com