Praktyczny przewodnik po tokenizacji papierów wartościowychTo jest pewne - security tokens (tokeny papierów wartościowych) zrewolucjonizują świat finansów.


Każdy przełom technologiczny pomaga przedsiębiorcom albo budować nowe rozwiązania albo ulepszać już istniejące. Blockchain jest zdecydowanie jednym z najważniejszych osiągnięć technologicznych w najnowszej historii. Blockchain oficjalnie definiowany jest jako cyfrowa księga rachunkowa, w której transakcje dokonywane w Bitcoinie lub innej kryptowalucie są rejestrowane chronologicznie i publicznie.

Blockchain umożliwił tworzenie kryptowalut lub "tokenów". Według szwajcarskiego organu regulacyjnego FINMA tokeny mogą mieć trzy funkcje: tokeny służące do płatności (kryptowaluty), tokeny użytkowe lub tokeny papierów wartościowych (ang. security tokens). Tokeny płatności są używane jako środek płatniczy, a tokeny użytkowe mają zapewniać cyfrowy dostęp do aplikacji lub usługi. Chociaż oba są interesujące, niniejszy przewodnik posłuży do wyjaśnienia czym są tokeny papierów wartościowych oraz jakie są ich wady i zalety.


Czym są Security Tokens?


Security tokens (tokeny papierów wartościowych) są zasobami cyfrowymi podlegającymi pod prawo papierów wartościowych danego państwa. Jeśli Bitcoin można nazwać "programowalnym pieniądzem" to tokeny papierów wartościowych można nazwać "programowalnym prawem własności" Oznacza to, że każde aktywo finansowe może zostać ztokenizowane (publiczne i prywatne akcje, dług, obligacje, nieruchomości i t.d.).


Czemu tokeny papierów wartościowych są ważne?


Tokeny papierów wartościowych przynoszą szereg usprawnień w świat tradycyjnych instrumentów finansowych. Usuwają one pośredników z transakcji inwestycyjnych (zwykle są nimi banki). Usunięcie pośredników prowadzi do obniżenia opłat, szybszego realizowania transakcji, ekspozycji na wolnym rynku, większej potencjalnej bazy inwestorów, zautomatyzowania wielu funkcji usługowych i braku manipulacji ze strony instytucji finansowych.


Niższe opłaty

Wiele opłat związanych z transakcjami finansowymi pochodzi z płatności należnych pośrednikom. Tokeny papierów wartościowych eliminują potrzebę większości bankowców, co zmniejsza znacząco opłaty a inteligentne kontrakty (ang. smart contracts) pomogą pewnego dnia zmniejszyć zależność od prawników. Te inteligentne kontrakty zmniejszą złożoność, koszty i papierkową robotę związaną z zarządzaniem papierami wartościowymi.


Szybsza realizacja transakcji

Im więcej osób jest zaangażowanych w umowę, tym więcej czasu zajmuje jej wykonanie. Tokeny aktywów usuwają pośredników, co daje szybszy czas realizacji transakcji. Natychmiastowe rozliczenia transakcji na rynku wtórnym za tokeny stanie się atrakcyjną korzyścią nie tylko dla emitentów ale również i dla inwestorów.


Dostęp do aktywów dla większej liczby inwestorów

Obecnie, większość firm ma dostęp do bardzo limitowanej liczby inwestorów. Na przykład inwestorom z Azji trudno jest inwestować w prywatne amerykańskie firmy lub nieruchomości. Dzięki security tokens właściciele tokenów po prostu sprzedają je każdemu kto ma połączenie z Internetem (w ramach limitów regulacyjnych). Ekspozycja na globalny rynek - w rezultacie - będzie prowadzić do bardziej efektywnej wyceny aktywów.


Większa automatyzacja usług

W przypadku większości transakcji prawnicy są bardziej dostawcami usług niż pośrednikami transakcji. Korzystanie z tokenów aktywów doprowadzi do większego wykorzystywania inteligentnych kontraktów (ang. smart contracts) przez emitentów, co z kolei doprowadzi do automatyzacji usług dostarczanych obecnie przez prawników. Nie oznacza to, że prawnicy znikną. Ich rola raczej będzie polegała na doradztwie.


Brak manipulacji ze strony instytucji finansowych

Jest to dość złożony temat, który z pewnością jest kontrowersyjny. Jeśli krótko - sprawa dotyczy korupcji. Jeśli instytucje te zostaną usunięte z procesu transakcji inwestycyjnej prawdopodobieństwo nielegalnych działań zmniejszy się znacząco.


Czy korzystanie z Security Tokens jest zgodne z prawem? Przykład USA


Jeśli chodzi o USA to Security Tokeny podlegają federalnym przepisom dotyczącym papierów wartościowych. W amerykańskiej ustawie o papierach wartościowych z 1933 r. obowiązują trzy przepisy, o których każdy powinien wiedzieć: rozporządzenie D, rozporządzenie A+ i rozporządzenie S.


Rozporządzenie D - pozwala na uniknięcie rejestracji w SEC, ale wymaga elektronicznego wypełnienia "Formularza D" (po zakończeniu procesu sprzedaży papierów wartościowych).


Osoby/spółki oferujące papiery wartościowe mogą pozyskiwać inwestorów jeśli oferta spełnia wymogi sekcji 506c - gdzie wymogiem jest weryfikacja czy inwestor jest akredytowany, a informacje podane w ofercie publiczne nie zawierają "fałszywych lub wprowadzających w błąd oświadczeń".


Regulacja A+ - ta regulacja pozwala emitentowi oferować papiery wartościowe inwestorom nieakredytowanym. Wartość oferty nie może przewyższać 50 mln USD. Ze względu na wymóg rejestracji papierów wartościowych (wyemitowanych zgodnie z rozporządzeniem A+), proces emisji może trwać dłużej niż w przypadku innych opcji. Ciekawostką jest, że w ofertach wydanych pod rozporządzeniem A+ wszystkie zebrane pieniądze są traktowane jako przychody a nie jak część kapitału własnego i są opodatkowane.


Rozporządzenie S - stosuje się kiedy papiery wartościowe mają być rozprowadzane pośród inwestorów spoza USA. Takie papiery wartościowe nie podlegają wymogowi rejestracji w SEC (na mocy sekcji 5 Aktu z 1933 r). Jednakże emitenci papierów wartościowych są nadal zobowiązani do przestrzegania prawa papierów wartościowych w każdym kraju, w którym oferują te papiery są oferowane.


Jakie są wady tokenów aktywów?


Usunięcie instytucji finansowych z transakcji inwestycyjnych jest ogólnie postrzegane jako korzyść przez krypto społeczność. Jednak warto pamiętać, że wiąże się również to z pewnym ryzykiem. Po zniknięciu pośredników, obowiązki pośrednika muszą być niejako przesunięte na stronę kupującą lub sprzedającą.


Zazwyczaj instytucje finansowe pełnią kilka funkcji: zawieranie umów, przygotowywanie materiałów marketingowych, pozyskiwanie inwestorów, zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i zgodności z przepisami, oraz pomyślne przeprowadzenie transakcji.


Oferta Tokenów Aktywów (Security Token Offerings, STO) będzie wymagać od emitenta zorganizowanie i przeprowadzenie wszystkich powyższych czynności. Wielu tradycyjnych inwestorów uważa, że duży odsetek potencjalnych emitentów nie jest w stanie skutecznie wykonywać tych funkcji bez instytucji finansowych.


Czas pokaże, kto ma rację. Jedno jest pewne - poprawnie przeprowadzona transakcja STO jest nie tylko zgodna z prawem, ale może również usunąć wiele zbędnych pośredników i zautomatyzować wiele etapów samej transakcji.Na podstawie artykułu: The Official Guide To Tokenized Securities


Serdecznie zapraszam do: komentowania artykułów,

zapisania się na naszą krypto-listę mailingową oraz

dołączenia do naszych dyskusji na Wykop i Forum.bitcoin.pl

CryptoQueen.pl- blog o bitcoinie i kryptowalutach. Zapraszam codziennie
201 wyświetlenia

Dołącz do naszych dyskusji na Wykop oraz Forum.bitcoin.pl

© 2018 - CryptoQueen.pl. All rights reserved.

Kontakt:  cryptoqueenpl@gmail.com