Regulamin serwisu internetowego cryptoqueen.pl

Dziękuję za odwiedzenie serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://cryptoqueen.pl (dalej jako: „Cryptoqueen.pl”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”).

 

Główną rolą Serwisu Internetowego jest publikacja prywatnych i subiektywnych opinii Usługodawcy w zakresie kryptowalut oraz inwestycji finansowych. Opinie przedstawione we wpisach oraz artykułach opublikowanych w Serwisie Internetowym nie stanowią i nie mogą być przez Usługobiorców traktowane jako wiążące rekomendacje inwestycyjne ani inne informacje rekomendujące lub sugerujące strategię inwestycyjną w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niepożądane rezultaty, jakie Usługobiorcy mogą odnieść w związku z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych w oparciu o przeczytane w Serwisie opinie.

 

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z Cryptoqueen.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

 

Zapraszam do zapoznania się regulaminem.

CryptoQueen.pl